Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van uw tandarts? Dit is wat u eraan kunt doen:

1 Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

2 Vraag advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

3 Dien een klacht in
Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u hieronder een klacht indienen. Let op: u kunt alleen van dit formulier gebruikmaken als uw tandarts bij de KNMT is aangesloten.

Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen.

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Dien een klacht in

Stuur bij het indienen van uw klacht een brief mee als bijlage. Zonder deze brief kan de klacht niet in behandeling worden genomen. De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Richt de brief aan de KNMT.
  • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt; alleen het vermelden van de praktijknaam is niet voldoende.
  • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk.
  • Vermeld wat u de tandarts verwijt.
  • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht.
  • Vergeet in uw brief niet de datum, naam, adres en woonplaats gegevens te vermelden en de brief te ondertekenen.
  • Let op: de bijlagen die u meestuurt met het formulier mogen samen niet groter zijn dan 20 MB.

Kosten
Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling. Als u het TIP belt, betaalt u een vast bedrag per gesprek.